Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut

Yhtiön henkilökunta on laajasti osallistunut erilaisissa koulutustilaisuuksissa luennointiin eri taloushallinnon tai juridiikan osa-alueilla. Luennot rakennetaan asiakkaan toivomuksen mukaisesti sisältäen vahvaa teoriaa sekä käytännön harjoitteita. Koulutusta voidaan järjestää myös räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin, jolloin asiakasyrityksen omat haasteet nostetaan koulutuksen sisältöön ja siten pystymme auttamaan juuri siinä teemassa, joka yrityksessä koetaan haasteeksi.

Koulutuspalvelumme sisältävät mm:

  • Taloushallinnon koulutus
  • Kirjanpito ja sisäinen laskenta
  • Tilintarkastus
  • Yhteisölainsäädäntö
  • Hyvä hallintotapa (HHJ)
  • Muut taloushallinnon aiheet