Tilintarkastuspalvelut

Tilintarkastuspalvelut

Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassaolevien lakien ja säännösten mukaisesti ja antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.

Tarkastukseen kuuluu kiinteänä osana yhtiön hallinnon tarkastus, sekä arvio yritystoimintaan liittyvistä riskeistä ja sisäisestä valvonnasta.

Audecin vahvuutena on pitkään alalla olleiden, kokeneiden tiintarkastajien ja asiantuntijoiden ammattitaito. Tarkastuksessa keskitymme olennaiseen. Perehdymme jokaisen asiakkaamme liiketoimintaan ja siten pystymme antamaan asiakkaillemme erityistä lisäarvoa. Meillä on kattavaa kokemusta kotimaisten ja kansainvälisten yritysten tilintarkastamisesta aina pienistä suuryhtiöihin. Jokainen asiakas on meille tärkeä kokoon katsomatta.

Toimimme yrityksen omistajan ja johdon luottamuksellisena keskustelukumppanina. Tilintarkastuspalveluihimme kuuluvat mm.

  • Lakisääteiset vuositilintarkastukset
  • Julkishallinnon tilintarkastukset
  • Valvontatarkastukset
  • Konsernien tarkastukset
  • Erityistarkastukset
  • Yrityssaneerauksiin liittyvät lausunnot
  • Tukitilitysten tarkastukset (Business Finland, RAY, EU-projektit)
  • Erilaiset lausunnot ja todistukset